Điều kiện bàn giao nhà chung cư cần biết

Tags:
ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO NHÀ CHUNG CƯ
Theo Phụ lục của Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, khi bàn giao nhà thì chủ đầu tư phải hoàn thành những danh mục hồ sơ về công trình xây dựng nhà ở bao gồm:
“1. Giấy phép xây dựng.
2. Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
5. Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
6. Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).
7. Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).
8. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy”.
Như vậy, chỉ khi nào chủ đầu tư hoàn hành tất cả thủ tục danh mục giấy tờ trên thì mới đươc bàn giao căn hộ chung cư, trong đó có hồ sơ về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.
Trường hợp, căn hộ của bạn chưa được đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng thì bạn được quyền từ chối nhận.
Trường hợp không đủ điều kiện bàn giao, thiếu an toàn mà chủ đầu tư không khắc phục, vẫn yêu cầu người mua căn hộ nhận bàn giao thì bên mua được quyền phản ánh vụ việc đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng; trường phát hợp phát sinh tranh chấp thì có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
THEO LUẬT NGƯỜI MUA NHÀ ĐƯỢC QUYỀN YÊU CẦU CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ TRÊN.
Điều kiện bàn giao nhà

Đánh giá, chia sẻ:

Gửi chia sẻ của bạn:

Nội Dung:

(*)
THỐNG KÊ