chính sách sổ đỏ giải quyết hồ sơ cho người mua nhà Hà Nội

Tags:

Giải cứu chính sách sổ đỏ cho người mua nhà Hà Nội.

Mới đây UBND thành phố hà nội cho phép văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình cấp giấy chứng nhân cho người mua nhà tại các dự án đang phát triển trên địa bàn. Từ đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xống dưới 20 ngày, rút gọn thành phần hồ sơ tối đa xuống còn 4 loại.

Cụ thể là "chị thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát các quy định, đề xuất bổ sung, sửa đổi đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh, gọn, đơn giản, theo quy trình".

Từ việc ra soát, phát hiện văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, thay đổi tích cức hơn xây dựng hệ thông pháp luật hợp pháp, hợp lý, đồng bộ, thống nhất,...

Thực hiện đúng theo tiến trình mở cửa , cở chế một cửa, cơ chế cửa liên thông trong giải quyết công dân, giảm thiểu thời gian làm thủ tục, minh bạch thông tin, lấy dân làm gốc, tiến trình xuyên suôt, rõ ràng tiếp cận nhân dân

chính sách sổ đỏ

Đánh giá, chia sẻ:

Gửi chia sẻ của bạn:

Nội Dung:

(*)
THỐNG KÊ