chính sách bán hàng tháng 8 vinhomes gardenia

Tags:
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
 
DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA A1, A2 DỰ ÁN VINHOMES GARDENIA
 
----- Hiệu lực từ ngày 08/08/2016 -----
 
1. Thời gian áp dụng: từ ngày 08/08/2016 và thay thế Chính sách bán hàng hiệu lực ngày 06/07/2016.
 
2. Dành cho Khách hàng mua Căn hộ (sau đây gọi tắt là “CH”) tại Dự án Vinhomes Gardenia.
 
3. Điều kiện áp dụng: Chính sách này áp dụng đối với các Khách hàng đặt cọc và ký Thỏa thuận đặt
 
cọc kể từ ngày 08/08/2016.
 
4. Chương trình quà tặng: Khách hàng (sau đây gọi tắt là “KH”) nhận được các Quà tặng từ Chủ đầu
 
tư như sau:
 
- Gói Voucher Vinschool: KH được tặng voucher Vinschool trị giá 50 triệu đồng tại thời điểm ký
 
Hợp đồng mua bán “HĐMB”.
 
Nếu KH không có nhu cầu nhận voucher Vinschool, KH sẽ được khấu trừ 45 triệu vào giá bán CH
 
chưa VAT tại thời điểm ký HĐMB.
 
KH cần xác nhận và đăng ký về việc nhận hoặc không nhận voucher Vinschool tại thời điểm ký
 
HĐVV. Sau thời điểm này KH sẽ không được thay đổi nội dung đã đăng ký.
 
- Gói Miễn phí rau VinEco 03 tháng: Chủ đầu tư tặng 08 gói rau/tháng (mỗi gói 2-3kg) trong thời
 
hạn 03 tháng kể từ ngày gửi rau. Ngày gửi rau dự kiến bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký
 
HĐMB với điều kiện địa chỉ nhận rau KH đăng ký thuộc nội thành Hà Nội. KH không nhận rau sẽ
 
không được quy đổi ra tiền mặt.
 
- Chương trình tháng ngâu: KH mua CH từ ngày 8/8/2016 đến hết 31/8/2016 được tặng MỘT CÂY
 
VÀNG SJC (*).
 
KH được nhận vàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
 
(*): Phương thức và điều kiện sử dụng quà tặng được thực hiện theo quy định của Bên bán hoặc Bên cung cấp
 
dịch vụ.
 
5. Chương trình Chiết khấu mua 02 căn:
 
Khách hàng và người thân mua từ 2 CH trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi CH
 
được chiết khấu 1% vào giá bán CH (bao gồm VAT).
 
(Người thân của KH thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi
 
với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà
 
ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau).
 
Tiến độ thanh toán:
 
TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN
 
(Giá bán căn hộ) THỜI HẠN
 
TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
 
Lần 1 100.000.000 đồng/căn Ngày ký Thỏa thuận đặt cọc “TTĐC”
 
KÝ HĐMB
 
Lần 1 15% Giá bán CH (có VAT)
 
Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 10 ngày kể
 
từ ngày ký TTĐC. Toàn bộ số tiền thanh toán
 
trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần
 
thanh toán này.
 
Lần 2 25% Giá bán CH (có VAT) Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB
 
Lần 3 5% Giá bán CH (có VAT) Ngày 30/10/2016
 
Lần 4 5% Giá bán CH (có VAT) Ngày 30/12/2016
 
Lần 5 5% Giá bán CH (có VAT) Ngày 31/3/2017
 
Lần 6 5% Giá bán CH (có VAT) Ngày 28/04/2017
 
V160808
 
2
 
Lần 7 10% Giá bán CH (có VAT) Ngày 30/06/2017
 
Lần 8
 
25% Giá bán CH có VAT + 100%
 
KPBT + VAT của 5% giá bán
 
CH
 
Khi nhận bàn giao CH theo Thông báo bàn
 
giao từ Chủ đầu tư, dự kiến tháng 11/2017
 
Lần 9 5% giá bán CH (chưa VAT)
 
Khi Chủ đầu tư bàn giao Giấy chứng nhận
 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
 
tài sản khác gắn liền với đất
 
6. Thủ tục thực hiện:
 
THỦ TỤC THỜI HẠN
 
Ký TTĐC Tại thời điểm Lần 1 trước khi ký HĐMB: 100.000.000 đồng/căn
 
Ký HĐMB Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký TTĐC
 
7. Chương trình hỗ trợ lãi suất của Chủ đầu tư:
 
Chủ đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ lãi suất (“CT HTLS”) cho KH tại các Ngân hàng do Chủ
 
đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau:
 
a. Chính sách hỗ trợ
 
CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
 
Tỷ lệ Giá trị CH được
 
HTLS Lên tới 70% giá trị CH (có VAT)
 
Thời hạn vay vốn Lên tới 25 năm kể từ ngày giải ngân
 
Lãi suất vay vốn
 
(trong và sau HTLS)
 
- 0%/tháng trong thời gian hỗ trợ
 
- Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng
 
Thời gian HTLS Kể từ ngày giải ngân của Khoản vay tới ngày 31/03/2018
 
Ân hạn trả nợ gốc KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS
 
Phí trả nợ trước hạn
 
(trong và sau khi
 
HTLS)
 
Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian
 
được HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn theo quy định của
 
Ngân hàng
 
(*): Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh
 
nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng
 
Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN
 
tự chi trả với Ngân hàng.
 
Lưu ý: Khách hàng có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa
 
với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi
 
trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.
 
b. Chiết khấu không vay: KH không tham gia CT HTLS được chiết khấu 7,5% giá bán CH (chưa VAT)
 
8. Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn bằng vốn tự có:
 
KH thanh toán trước hạn từng phần được hưởng Lãi suất chiết khấu 8%/năm trên Khoản tiền và số
 
ngày thanh toán trước hạn.
 
9. Chương trình Hỗ trợ hoàn thiện nội thất:
 
Chủ đầu tư hỗ trợ gói hoàn thiện nội thất trị giá 170 triệu (đã gồm VAT). Gói hỗ trợ hoàn thiện nội
 
thất là Voucher mua hàng tại Trung tâm nội thất thuộc hệ thống Index Living Mall. KH nhận
 
Voucher sau khi ký HĐMB.
 
KH không nhận Voucher không được quy đổi ra tiền mặt.
 
Chương trình chỉ áp dụng cho 30 căn đầu tiên ký TTĐC.
 
(*) Lưu ý: Phương thức và điều kiện sử dụng quà tặng được thực hiện theo quy định của Bên bán hoặc Bên
 
cung cấp dịch vụ
 
10. Chính sách bàn giao thô với căn hộ Duplex:
 
3
 
- Chủ đầu tư bàn giao thô với các căn hộ Duplex và được Chủ đầu tư giảm trừ 4.000.000 đồng/m2
 
thông thủy vào giá bán CH trước VAT. KH phải cam kết hoàn thiện xong CH trong vòng 6 tháng kể
 
từ thời điểm nhận bàn giao CH.

Đánh giá, chia sẻ:

Gửi chia sẻ của bạn:

Nội Dung:

(*)
THỐNG KÊ