tiến độ tasco xuân phương - tiên độ tháng 9

Tags:

Cập nhất mới nhất tiến độ xây dựng tasco xuân phương - foresa villa

Tháng 9/2016

dự án đã chuẩn bị bàn giao lô TT1, TT2, BT1, BT2

 

Đánh giá, chia sẻ:

Gửi chia sẻ của bạn:

Nội Dung:

(*)
THỐNG KÊ