Các điểm mới của chính sách

Tags:

Các điểm mới của chính sách đều mong muốn tập trung giải quyết các thách thức khó khăn trên, ví dụ việc khuyến khích đầu tư FDI vào thị trường bất động sản trong Luật đất đai 2013 và Luật nhà ở sẽ có tác động khơi thông nguồn vốn đổ vào thị trường. Điều này vừa giúp giải quyết bớt bất động sản tồn đọng vừa giúp thị trường bất động sản đáp ứng đúng cầu của thị trường. Thông tư 36 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 với việc điều chỉnh hệ số rủi ro đối với các khoản phải đòi cho vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán từ 250% xuống còn 150% (là mức thấp nhất theo thông lệ) sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nguồn vốn chảy vào thị trường BĐS. Hay việc cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài vào thị trường nhà ở Việt Nam là tạo ra một xung lực về cầu cho thị trường, nếu thực hiện tốt sẽ giúp cho thị trường phát triển ổn định trong tương lai. Không những vậy, các nhà quản lý cũng cần có những hướng dẫn để tránh những rào cản đối với thị trường BĐS do chính sách mang lại. 
 

Đánh giá, chia sẻ:

Gửi chia sẻ của bạn:

Nội Dung:

(*)
THỐNG KÊ